UFABET

UFABET

‎Cinco de Mayo: ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมละติน‎

‎Cinco de Mayo: ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมละติน‎

‎Cinco de Mayo เป็นการเฉลิมฉลองประจําปีของวัฒนธรรมละตินโดยมีต้นกําเนิดในการต่อสู้ในศตวรรษที่ 19‎ ‎ ต้นกําเนิดทางประวัติศาสตร์ ‎‎ ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ‎‎ การเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุด ‎‎ การประกวดนางงามชิวาวา ‎การบังคับใช้การรบอีกครั้ง ‎‎สังเกตได้ทุกปีในวันที่...

Continue reading...